امروزه تبلیغات گسترده در استفاده از مواد بهداشتی و پزشکی سبب استفاده بسیار زیاد مردم از آن‌ها شده است. به گونه‌ای که در بسیاری از مواد تاثیرگذاری این مواد در عمل متفاوت از ادعاهای تبلیغاتی شرکت‌ها و تولیدکنندگان آن‌ها بوده است. در این صورت نیاز است تا با آگاهی‌بخشی صحیح مردم را از مصرف بیهوده [...]
ادامه مطلب